Thursday, January 08, 2009

天下人之天下

想不到奧芭瑪竟遇上馬英九同一窘境:當奧芭瑪邀請立場保守的牧師為其登基典禮加冕時,竟惹來其支持者大為非議!


若說大多數帝國子民又傻又天真想不為過,從爭奪帝位期間傳媒報導,來個簡單化的歸納想來跟事實相去不遠:不少奧芭瑪支持者都來個二元論,將共和黨簡化成「保守」而將奧芭瑪視作「開明」,因而將手上一票投予奧芭瑪,亦是今日奧芭瑪起用思想保守人士時支持者大失所望所主因。

(不過這次可不要禿頭笑和尚、加州理工女生笑李逵了,將奧芭瑪定位為「開明」的非帝國人只怕比帝國本土更多!)
又來個簡化性假設:假設帝國全人皆分成「保守」、「開明」兩派,從個人情感而言奧芭瑪與「保守」人士站得太近的確是有點難受,但別忘記奧芭瑪所競爭的是美利堅大帝國元首之位而非單單其支持者的化理人,而非為「開明」派消滅對方的旗手。若奧芭瑪完全將「保守」一派排擠,無異於將近一半子民推到敵對面上,徒增加帝國內部不河蟹,難道這是明智行為?

又,近日不少人指奧芭瑪對以阿衝突默不作聲,似又是一又傻又天真期望了:難道奧芭瑪果如他們想像,身登大寶後會改變早已代表帝國整體立場的外交政策

2 comments:

  1. is your ex-girlfriend a Caltech girl?

    ReplyDelete
  2. 由奧氏呢個假黑人(佢出身不折不扣係一個中產專業白人嘅黑人版)代表民主黨出戰第一日開始我都已經不止一次响HKD講佢係一個好識做SHOW嘅政客,而家佢登基前更做SHOW做到出晒面,只有天真嘅美國人先信佢啲戲。畢竟不論驢仔定大象,美國國策只會奉行美國利益第一呢個宗旨!!

    ReplyDelete